ถามแพทย์

  • สามารถตรวจว่าท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ 14 วันได้ไหม

  •  Tangsira
    สมาชิก

    สามารถตรวจว่าท้องหลังมีเพศสัมพันธ์ 14 วันได้ไหมครับ 

    สวัสดีค่ะ คุณ Tangsira,

                          การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะจะเริ่มตรวจพบได้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ ดังนั้น หากผ่านมา 14 วันแล้ว ก็สามารถตรวจหาการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ หากตรวจไม่พบ อาจรออีกประมาณ 2-3 วัน แล้วลองตรวจซ้ำดูอีกครั้ง หากยังตรวจไม่พบ ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ หรือหากต่อมาได้มีประจำเดือนมา ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ