ถามแพทย์

 • ตกขาว

 •  Mint Waraporn Phetthong
  สมาชิก
  ตอนแรกตกขาวมีเลือดปนไม่มากและไม่มีกลิ่นเหม็น อีกวันสองวันตกขาวเริ่มเป็นก้อนแป้งเยอะมากมัอาการคันตาม ผ่านมาสี่ห้าวัน ตกขาวยังมีเลือดปนอยู่เเต่ไม่เยอะ และเริ่มมีกลิ่นเหม็นแต่ไม่คันแล้ว ต้องรักษายังไงดีค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mint Waraporn Phetthong,

                        ตกขาวที่มีเลือดปน เป็นก้อน และมีกลิ่นเหม็น อาจเกิดจาก

                      - การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม ติดเชื้อปรสิตในช่องคลอด เป็นต้น

                       - การติดเชื้อราในช่องคลอด ตกขาวจะเป็นก้อนคล้ายแป้งเปียก ร่วมกับมีอาการคัน แต่มักไม่ได้ทำให้มีเลือดปน หรือมีกลิ่นเหม็น

                       - การอักเสบของช่องคลอดจากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial viginosis) จะทำให้มีตกขาวปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น แต่จะไม่ได้ทำให้มีเลือดปน หรือมีอาการคัน

                       - มดลูกอักเสบ มักเป็นผลต่อเนื่องจากการติดเชื้อหนองใน ซึ่งนอกจากทำให้มีตกขาวที่ผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น มีเลือดปนแล้ว มักทำให้มีปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                       - มะเร็งปากมดลูก ทำให้มีตกขาวมีเลือดปน หรือมีเลือดออกผิดปกติ และมีกลิ่นเหม็นได้

                       นอกจากนี้ ก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน จึงทำให้มีตกขาวที่มีลักษณะผิดปกติหลายๆ อย่าง

                       แนะนำว่าควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุใด จะได้รับการรักษาที่ตรงกับโรคค่ะ ไม่ควรซื้อยาทานเอง เพราะอาจไม่ตรงกับโรคค่ะ