ถามแพทย์

 • ตกขาวเป็นสีขาวเขียวเยอะมากและประจำเดือนไม่มา มีการกินยาคุมด้วย เป็นอะไร รักษาแบบไหน

 •  katopowder
  สมาชิก

  มีอาการตกขาวเป็นสีขาวเขียวออกมาระหว่างวันเยอะมากและประจำเดือนไม่มาและมีการกินยาคุมด้วย รวมถึงมีเพศสัมพันธ์ก่อนจะมีอาการค่ะ แบบนี้คืออาการอะไรและต้องดูแลรักษาแบบไหนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ katopowder,

                      หากยาคุมที่ทาน หมายถึงยาคุมฉุกเฉิน ยาอาจมีผลทำให้ประจำเดือนไม่มาได้ค่ะ แต่หากนานเกิน 2 สัปดาห์แล้ว ประจำเดือนยังคงไม่มา แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ แต่หากยาคุมที่ทาน หมายถึงยาคุมกำเนิดชนิด 21 และ 28 เม็ด แล้วทานจนหมดแผงแล้ว ยังคงไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ

                     หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แล้วยังคงมีตกขาวสีเขียวปริมาณมากทุกวัน แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ เช่น มีการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อหนองใน ติดเชื้อปรสิตในช่องคลอด เป็นต้น เพื่อให้การรักษาที่ตรงกับโรคค่ะ