ถามแพทย์

  • ตกขาวเป็นแป้งสีขาว แสบ คับช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัด

  • ตกขาวเป็นแป้งสีขาว แสบ คับช่องคลอด ปัสสาวะแสบขัด

    สวัสดีค่ะ คุณ รถเมล์ 'ปู๊นปู๊น,

                           อาการมีตกขาวเป็นแป้งสีขาว แสบคันในช่องคลอด รวมถึงมีแสบเวลาปัสสาวะ ก็น่าจะเกิดจากการติดเชื้อราในช่องคลอด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อราในช่องคลอด ได้แก่การใส่กางเกงคับมากและอยู่ในที่อากาศร้อนชื้น เป็นคนอ้วน มีเหงื่อออกมาก การสวนล้างช่องคลอดมากไป เป็นโรคเบาหวาน ใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องนาน ทานยากดภูมิคุ้มกัน หรือมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงกำลังมีการตั้งครรภ์ เป็นต้น ซึ่งการรักษา ก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวที่หลีกเลี่ยงได้ แต่หากอาการเป็นมากและเป็นต่อเนื่อง ก็ควรไปพบแพทย์ เพื่อพิจารณาใช้ยารักษาซึ่งมีทั้งยาแบบสอดและยาแบบรับประทาน 

                            นอกจากนี้ การมีตกขาวที่ผิดปกติ อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก เช่น การติดเชื้อปรสิตในช่องคลอด การติดเชื้อเริม การติดเชื้อหนองในแท้หรือหนองในเทียม เป็นต้น ดังนั้น หากไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ