ถามแพทย์

 • อายุ 22 ปี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีอาการตกขาวมากและมีเลือดปนมา 4-5 วัน ผิดปกติไหม

 •  Mumuuji
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ หนูอายุ 22 ปี ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ก็มีบ้างที่ช่วยเหลอตัวเอง ตอนนี้มีอาการตกขาวจำนวนมากและมีปนเลือดเล็กน้อยมาประมาณ 4-5 วันแล้วค่ะ แต่วันนี้ตกขาวปนเลือดมีจำนวนมากขึ้นกว่าวันก่อนๆ มาก หนูจะมีความผิดปกติอะไรไหมคะ และมันเกี่ยวกับที่หนูช่วยเหลือตัวเองด้วยรึเปล่าคะ(แบบไม่สอดใส่)

  สวัสดีค่ะ คุณ Mumuuji,

                     การช่วยเหลือตัวเอง เช่น การใช้นิ้วหรือสิ่งของสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ มีการฉีดขาดของเยื่อบุช่องคลอด และเกิดเลือดไหลได้ แต่เลือดก็มักจะมีปริมาณไม่มาก ไหลออกแค่ซึมๆ และมักหายไปได้เองใน 2-3 วัน และมักจะไม่ได้ทำให้มีตกขาวปริมาณมากร่วมด้วย

                     ดังนั้น หากมีตกขาวปริมาณมาก รวมถึงมีเลือดออกมา 4-5 วันแล้ว และในวันนี้เลือดที่ออกมีปริมาณมาก ซึ่งหากไม่ใช่ช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ซึ่งหากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริม เป็นต้น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก (แต่มักพบในผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว) เป็นต้น และหากอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้ว สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นได้อีก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                        แนะนำว่า หากยังคงมีเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ หรือยังคงมีตกขาวปริมาณมากทุกวัน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ