ถามแพทย์

 • มีเมือกผสมเลือดออกมาทางช่องคลอด ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เป็นโรคอะไรร้ายแรงไหม

 •  n_pattha
  สมาชิก

  มีอาการอย่างนี้มาประมาณ 2 อาทิตย์แล้วค่ะ หลายเดือนก่อนหน้านี้ก็เคยมีอาการเเบบนี้ แต่เป็นเพียงแค่ 6-7 วันเท่านั้น ส่วนเรื่องของประจำเดือนเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่เคยตรงเลยค่ะ ไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้ เลยกังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่า เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  n_pattha,

                     การมีเลือดออกจากช่องคลอดในระหว่างรอบประจำเดือน หรืออาการเลือดออกกะปริดกะปรอย รวมถึงการมีระยะห่างของรอบเดือนไม่สม่ำเสมอ (metrorrhagia) ถือเป็นอาการผิดปกติ ส่วนการที่มีเมือกปน เมือกดังกล่าวน่าจะเป็นตกขาวที่ปนมาด้วย ซึ่งสาเหตุอาจเกดิได้จาก

                       1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องหาสาเหตุว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ก่อนค่ะ เนื่องจากประวัติของประจำเดือนอาจเชื่อถือไม่ได้

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อที่ปากมดลูก/ช่องคลอด หรือมีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก ซึ่งมักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย รวมถึงอาจมีอาการคันหรือแสบช่องคลอด ปวดท้องน้อย  เจ็บช่องคลอดหรือท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ 

                    3 ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก

                    4.การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS

                    5. ผลจากการใช้ฮอรโมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

                    6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ เป็นตับแข็ง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                   หากยังคงมีเลือดออกที่ผิดปกติดังกล่าว ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ ในเบื้องต้นหากมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ไปด้วยก่อนค่ะ