ถามแพทย์

 • ชาหนังศรีษะ ไปพบแพทย์มาแล้วไม่ดีขึ้น ควรทำอย่างไร

 •  Saowanee Chongwattananukul
  สมาชิก
  มีอาการชาที่หนังศรีษะมาประมาณสามเดือน ไปพบอายุรแพทย์ได้ยาแก้ปลายประสาทอักเสบมาทานสองอาทิตย์แต่ยังไม่หาย ไม่ทราบว่าควรจะไปพบหมอคนเิมหรือว่าเปลี่ยนหมอดีคะ แล้วควรจะเป็นหมอทางด้านไหน
  Saowanee Chongwattananukul  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Saowanee Chongwattananukul

  จากคำถามเดิม ได้มีการอธิบายเรื่องชาหนังศีรษะแล้วใน

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A9%E0%B8%B0

  โดยหากไปพบอายุรแพทย์ ได้ยารักษาปลายประสาทอักเสบมารับประทานติดต่อกัน 2 อาทิตย์แล้ว อาการไม่ทุเลา ควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อแจ้งอาการให้ทราบอีกครั้งก่อนค่ะ โดยแพทย์อาจต้องตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ หรือส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเช่น อายุรแพทย์ทางด้านระบบประสาทต่อไป หากแพทย์ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคที่ซับซ้อน กินยาแล้วไม่ดีขึ้น