ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไป 3 เข็มแล้ว เข็มที่ 4 เลื่อนวันฉีดได้ไหม เลื่อนได้กี่วัน

  •  Suradet Sribut
    สมาชิก
    สวัสดีครับคุณหมอ คือผมโดนหมากัดแล้วฉีดวัคซีนไปเเล้ว3เข็ม 0,3,7 เหลือของวัน30และวัคชีนกันบาดทะยักอีก2เข็ม ผมอยากสอบถามว่าเข็มที่4ของวันที่30สามารถเลื่อนวันฉีดได้มั้ยครับ ถ้าได้สามารถเลือนได้กี่วันครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Suradet Sribut,

                         หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 3 เข็มแรกตรงตามกำหนดนัด วัคซีนก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้เต็มประสิทธิภาพ และมีระดับสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ สำหรับการฉีดเข็มที่ 4 และเข็มที่  5 นั้น จะเป็นการกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงไปได้นานเกือบปี (เพราะระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้านั้น อาจนานเป็นปีได้) ดังนั้น หากไม่สะดวกไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ในวันที่นัด ก็สามารถเลื่อนวันฉีดออกไปได้ โดยควรเลื่อนไปไม่เกิน 3 วันค่ะ