ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมก่อนมีประจำเดือนมา ฉีดไม่ครบ 7 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  • ตอนที่ไปฉีดหมอบอกว่าต้องให้ครบ 7 วันก่อน ยามันจะได้ไม่ออกฤทธิ์ ฉีดไม่ถึง7วัน มีเพศสัมพันธ์กะแฟน3-4วัน หนูจะรอดมั้ยค่ะหมอ เพราะที่ไปฉีดฉีดก่อนประจำเดือนจะมา 13 วัน ไปฉีดเมื่อ 10/03/63 ประจำเดือนมาวันที่ 23/03/63 หนูอยากทราบว่าจะมีโอกาสท้องมั้ย แล้วไข่จะตกหรือป่าว ล่าสุดก็มาวันที่ 23/04/63 เหมือนกัน

    สวัสดีค่ะ คุณ ซายด์' เยิ้มม'ม,

                         หากได้เริ่มฉีดยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% 

                        แต่หากไม่ได้เริ่มฉีดยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดก็จะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องรอไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากยังไม่ครบ 7 วัน แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ในกรณีนี้ ควรพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยค่ะ แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงนังจากที่ได้มีเพศสัมพันธ์ไป หากเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว ก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 2 สัปดาห์ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ