ถามแพทย์

 • ปัสสาวะครั้งแรกของวันไปแล้ว สามารถตรวจการตั้งครรภ์ตอนปัสสาวะครั้งต่อไปได้ไหม

 • ปัสวะครั้งแรกไปแล้วตรวจการตั้งครรภ์ที่ปัสวะครั้งที่2หลังตื่นนอนได้มั้ยคะ
  น้องฝน น้องฝน  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ น้องฝน น้องฝน

  การตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์นั้น ใช้หลักการตรวจจับจากระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นในผู้ที่ตั้งครรภ์ และระดับฮอร์โมนจะเพิ่มสูงจนตรวจจับได้ที่ประมาณ 10-14 วันหลังการปฏิสนธิ

  โดยทั่วไปแล้ว จะอ่านว่าให้ผลบวก ก็คือมีการตั้งครรภ์ เมื่อชุดตรวจปัสสาวะขึ้นเป็นแถบสีแดงหรือสีชมพูตามที่ชุดนั้นๆกำหนด คือขึ้นเป็นสีเข้ม 2 ขีด ปัสสาวะที่ใช้สามารถใช้ปัสสาวะช่วงใดของวันก็ได้ แต่ถ้าให้ดีที่สุดควรจะตรวจกับปัสสาวะแรกในช่วงตอนเช้า เพราะจะมีความเข้มข้นของฮอร์โมนที่สูงกว่าช่วงอื่นของวันค่ะ

  หากปัสสาวะทิ้งไปแล้ว 1 ครั้งก็ยังสามารถตรวจได้ แต่หากให้ผลลบ หรือไม่แน่ใจผลตรวจ อาจยืนยันอีกครั้งด้วยปัสสาวะแรกของตอนเช้าในอีกวัน หรือไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้งค่ะ