ถามแพทย์

 • จะพาน้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค การเปลี่ยนสถานที่ฉีดมีผลอะไรไหม

 •  Mintball
  สมาชิก
  เข็มแรกไปฉีดที่ รพ.เอกชน ซึ่งราคาพอสมควรเลย อยากถามว่าเข็มที่ 2 และ 3 เปลี่ยนที่ฉีดได้ไหม? วันนี้แวะถามคลีนิคแห่งนึงแล้วเค้าบอกว่ามีวัคซีนตัวเดียวกะที่ รพ.ฉีดให้น้องเรา การเปลี่ยนสถานที่ฉีดมีผลอะไรไหม?
  Mintball  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mintball

  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชนิดที่ฉีดก่อนถูกกัดนั้น โดยปกติแล้วสามารถฉีดเพียง 2 เข็มเป็นชนิดเข้ากล้ามเนื้อห่างกัน 7 วันได้ 

  ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำการฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวกันทุกครั้ง แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ อาจจะเปลี่ยนยี่ห้อแต่เป็นตัวยาเดียวกันได้ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้อีกครั้ง

   

  การเปลี่ยนสถานที่ฉีดทำได้ แต่ควรไปฉีดให้ตรงวันเป็นสำคัญ และนำสมุดวัคซีนเดิมไปด้วยทุกครั้ง