ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ถูไถภายนอก ใส่กางเกงอยู่ทั้งคู่ น้ำหล่อลื่นของฝ่ายชายมาเปื้อนกางเกงฝ่ายหญิง จะท้องไหม

  • มีอะไรกับแฟนแต่ไม่ได้สอดใส่แค่ถูไถภายนอก เพราะวันนั้นเป็นประจำเดือนใส่ผ้าอนามัยอยู่ค่ะ ทั้งแฟนและหนูใส่ทั้งกางเกงในและนอกทั้งสองคน แล้วมีน้ำของแฟนมาเปื้อนที่กางเกงของหนู อยากทราบว่าจะท้องได้มั้ยค่ะ กังวลค่ะ

    คุณ กรกนก 

    โดยทั่วไป การจะท้องได้ ต้องมี อสุจิจากฝ่ายชาย เข้าไปในช่องคลอดแล้วว่ายผ่านปากมดลูกเข้าไปผสมกับไข่ในมดลูก ตรงท่อนำไข่  แล้วออกมาฝังที่ผนังมดลูกเป็นรก เกิดการเติบโตเป็นทารกได้    ถ้าคุณและแฟน ไม่มีการสอดใส่ โอกาสที่อสุจิที่ติดกางเกงจะเข้าไปในช่องคลอดคงไม่มี  ดังนั้นจะไม่ทำให้ท้องได้ครับ  ไม่ต้องกังวลครับ  ย่ิงเป็นวันที่ มี ปจด  มดลูกยิ่งไม่พร้อมที่จะรับตัวอ่อนด้วย ยิ่งไม่มีโอกาสท้องได้เลยครับ