ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉิน และวันต่อมามีเพศสัมพันธ์อีกเวลา 16.00 น. จะท้องไหม

 •  Lord Snow
  สมาชิก

  วันที่ 1 มีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอน 5 ทุ่มแบบไม่ได้ป้องกันแล้วเกิดการหลั่งใน 

  วันที่ 2 กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ชนิด 1 เม็ด เวลา 18.00น. โดยประมาณ

  วันที่ 3 มีเพศาชสัมพันธ์กับแฟนอีกครั้ง เวลา 16.00น. โดยประมาณแล้วเกิดการหลั่งใน

  #อยากทราบว่าเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน

   สวัสดีค่ะ คุณ Lord Snow,

                        หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 1 เวลา 23.00 น. และได้ทานยาคุมกำเนิดในวันที่ 2 เวลา 18.00 น. เท่ากับทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 19 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%

                         ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3 เวลา 16.00 น. ซึ่งนับเป็นเวลาประมาณ 22 ชั่วโมงหลังจากการทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ยาคุมฉุกเฉินที่ได้ทานไปก่อนนั้นจะไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้ โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีได้มาก

                        หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ายาคุมฉุกเฉิน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น