ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ขณะไทรอยด์เป็นพิษ ต้องทำอย่างไร

 • คุณหมอค่ะหนูอยากปรึกษาเรื่องการตั้งครร์ค่ะ ท้องแรกหนูครร์เป็นพิษ 8เดือนเลยต้องผ่าคลอด ตอนนี้ประจำเดือนไม่มา1เดือน ไปตรวจพบว่าตั้งครร์ ล่ะตอนนี้หนูก็ตรวจพบว่าเป็นไทร์รอยด์เป็นพิษ คุณหมอพอจะมีวิธีไหมค่ะ
  ภานุวัตน์ จวบรัมย์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ภานุวัตน์ จวบรัมย์

  ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไป ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้น เป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ 

  โดยหากผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่ยังควบคุมอาการได้ไม่ดี มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่น ครรภ์เป็นพิษ แท้ง การคลอดก่อนกำหนดหรือทำให้เด็กทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ เป็นต้น

  ดังนั้นแนะนำการติดตามอาการกับแพทย์ที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับประทานยาเพื่อควบคุมภาวะไทรอยด์เป็นพิษให้ดี ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรตามมา ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์นั้น ยังมียาเพื่อควบคุมภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ