ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ 2 ครั้ง สวมถุงยางอนามัยทั้ง 2 ครั้ง ประจำเดือนเลื่อนไป 2 วันแล้ว จะท้องไหม

  •  Kis Chakis
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์กับแฟน 2 ครั้ง สวมถุงยางอนามัย ทั้ง 2 ครั้ง ประจำเดือนเลื่อนไป 2 วันแล้ว มีโอกาสที่จะท้องไหมครับ

    คุณ Kis chakis

    การที่ประจำเดือนเลื่อนไป 2 วันอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ความเครียดวิตกกังวล ระดับฮอร์โมนผิดปกติ  การใช้ยาคุมนานๆ  โรคถุงน้ำรังไข่   ถ้าใช้ถุงยางแน่ใจว่าถูกวิธี ไม่รั่ว ไม่หลุดคาช่องคลอด โอกาสจะท้องก็น้อยมากครับ