ถามแพทย์

 • อยากรู้ว่าโคโรน่าไวรัสมีกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง

 •  Nitinan Phonghiranpaphawin
  สมาชิก

   

   

   โคโรน่าไวรัส มีอยู่กี่สายพันธ์คะ มีอะไรบ้าง

  Nitinan Phonghiranpaphawin  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Nitinan Phonghiranpaphawin

  โคโรน่าไวรัสเป็นชื่อเรียกกลุ่มไวรัสชนิดหนึ่ง ที่สามารถติดได้ทั้งในคนและสัตว์เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย  ประกอบด้วยชนิดย่อยหลายชนิดและทำให้มีอาการแสดงในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจเช่น ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ  และติดต่อกันผ่านทางระบบทางเดินหายใจเช่นการไอ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น

  โดยโคโรน่าไวรัสมีเป็นหลายร้อยสายพันธุ์ไม่สามารถบอกจำนวนที่แน่ชัดได้ เพราะไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ไปมาได้ตลอด เป็นแล้วเป็นอีกได้เรื่อยๆ เพราะไวรัสเปลี่ยนแปลงไป และส่วนใหญ่แล้วพอติดเชื้อก็จะไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าติดสายพันธุ์ใด เพราะการรักษาก็จะคล้ายๆกัน ยกเว้นกรณีเป็นโรคระบาดเช่นโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์หนึ่งที่กำลังระบาดนั้น ก็อาจจะมีการตรวจหาตัวไวรัสนั้นๆขึ้นมาเฉพาะ เป็นต้น