ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มาเกือบเดือน และมีอาการเจ็บคัดเต้านม 5 วัน มีตกขาว เป็นอาการของอะไร

  • คือตอนนี้อายุ21ปีคะ ประจำเดือนหนูขาดมาเดือนกว่าตอนนี้เจ็บนมมาก คัดแค่โดนก็เจ็บปวดมาได้5วันและ แต่ตกขาวมาบ้าง บางทีก็เป็นน้ำใสๆ สลับกันหนูอยากถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้มันคืออะไรคะ ขอบคุณคะ

    คุณ ยังไงก้บบอก

    สาเหตุของ ปจด ขาด ได้แก่ 1 การตั้งครรภ์ 2. รังไข่มีถุงน้ำ 3. ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง จากยาคุมกำเนิด 4 ความเครียด วิตกกังวล 5 เนื้องอกต่อมใต้สมอง 6 ยารักษาโรคบางอย่างทำให้ ปจด ไม่มาได้  

    อาการของคุณ ปจด ไม่มาพร้อมกับเจ็บนมมาก คัด ก็น่าจะเกิดจากการตั้งครรภ์มากที่สุดครับ  ลองตรวจการตั้งครรภ์ ถ้าขึ้น 2 ขีด ก็น่าจะใช่ท้องครับ   ถ้าปจด ขาดนานเกิน 90 วัน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาให้ถูกต้องครับ