ถามแพทย์

 • คนที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนาไหม

 •  Hops Nairuch
  สมาชิก
  คนที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรน่ามั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ Aura Aura,

                       การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ไม่สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ได้ค่ะ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั้น จะป้องกันไวรัสชนิด influenza ซึ่งเป็นคนละชนิดกับ coronavirus ค่ะ

                       และในตอนนี้ วัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ยังพัฒนาไม่สำเร็จค่ะ

                       การจะป้องกันการเกิดโรค ก็คือการใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และล้างมือทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารรับประทาน ไม่นำมือไปจับตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ ไม่ใช้จานชามช้อนสอมแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนแออัด หนาแน่น ไม่เดินทางไปยังที่มีเป็นเขตระบาดของโรค ไม่ทานเนื้อสัตว์ป่า และหากจะสัมผัสกับสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ควรสวมถุงมือและหน้ากากป้องกัน นอกจากนี้ ก็ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรง โดยทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องค่ะ