ถามแพทย์

 • อายุ 21 ปี ฉีดวัคซีน AZ วันที่ 26 พ.ย. และมีนัดฉีด Pfizer วันที่ 7 ม.ค. จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันที่ 9 ธ.ค. ได้ไหม

 •  Evenw
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับการฉีด วัคซีนน่ะค่ะ ดิฉันอายุ 21 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พึ่งรับวัคซีน Astrazeneca ไป นัดเข็ม 2 ฉีดวัคซีน Pfizer ใน วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่จะถึงนี้ค่ะ ระหว่างนี้ สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้มั้ยคะ พอดีจะ ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 น่ะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Evenw,

                     ตามคำแนะนำแล้ว หากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไปแล้ว การจะฉีดวัคซีนชนิดอื่นนั้น หากเป็นโรคที่ไม่ได้อันตราย ก็ควรฉีดห่างจากวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน และเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการตอบสนองต่อวัคซีนที่ฉีดตามมาอย่างไรตาม หากเป็นวัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือวัคซีนบาดทะยักเมื่อมีบาดแผล ให้ฉีดวัคซีนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเว้นระยะไป

                      ดังนั้น หากฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกไปเมื่อวันที่ 26 พ.ย. และมีนัดฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 7 ม.ค. 65 หากต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ต้องฉีดห่างจากวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนั้น ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อยวันที่ 10 ธ.ค. เป็นต้นไปค่ะ