ถามแพทย์

 • น้ำลายหมาหยดใส่รองเท้า ได้เช็ดออกแล้วใส่ จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม เคยฉีดวัคซีนแล้ว ต้องฉีดอีกไหม

 •  Eye Rinsai
  สมาชิก
  คือ เมื่อสักครู่ค่ะ ถอดรองเท้าไว้แล้วไปมีน้องหมาของลูกค้าในร้านของร้านค้า ทำน้ำลายหยดใส่รองเท้าจำนวน 2 จุดค่ะ แล้วเราก็เช็ดออกก่อนจะใส่แล้ว แต่ไม่รู้มันสะอาดมั้ย เพราะว่ารีบค่ะ อยากถามว่ามีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามั้ย หรือต้องได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี 2558-2561 ค่ะ ล่าสุดฉีดกระตุ้น 1 เข็มในช่วง 9 สิงหา เพราะคุณหมอบอกว่ายังไม่เกิน 6 เดือนที่ฉีดในปีนี้ เลยอยากทราบว่าจำเป็นต้องรับกาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ และมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ กรณีเหยียบน้ำลายสุนัข (กรณีนี้ไม่ใช่สุนัขของตัวเองค่ะ)

  สวัสดีค่ะ คุณ Eye Rinsai,

                        การที่เท้าเปื้อนน้ำลายสุนัขที่อาจติดอยู่ที่รองเท้า หากเท้าไม่ได้มีบาดแผลเปิดที่มีเลือดออก โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็ไม่มี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                       นอกจากนี้ หากเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นตลอดในช่วงปี 2558-2561 โดยที่เข็มสุดท้ายได้ฉีดไปเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 นั้น ระดับภูมิคุ้มกันก็จะสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น แม้จะมีบาดแผลที่เท้าก็ตาม