ถามแพทย์

 • หากเคยฉีดวัคซีนครบแล้ว การฉีดกระตุ้นทำอย่างไร

 •  spaghettiyum
  สมาชิก
  ถ้าเราโดนหมากัด หรือ แมวข่วนทุกครั้ง ต้องทำการกระตุ้นทุกครั้งใช่ไหมครับ ในกรณีที่ เคยฉีด ครบคอร์ส 5 เข็มมา แล้ว ไม่เกิน 6 เดือนแรก 1 เข็ม เกิน 6 เดือน 2 เข็ม แล้วมีกรณีไหน บ้างที่เราต้องฉีดครบ คอร์สเริ่มใหม่หมดครับ แล้วถ้า สมมติเรา ได้กระตุ้นครั้งต่อไป 1 เข็ม แล้วถ้า ไม่เกิน 6 เดือนหลังกระตุ้น ก็กรณีเดียวกันใช่ไหมครับ 1 เข็ม เกิน 6 เดือน 2 เข็ม แบบนี้ไปเรื่อยๆ หลังกระตุ้นครั้งล่าสุด

  สวัสดีค่ะ คุณ spaghettiyum,

                       หากต้องการให้ระดับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในร่างกายมีระดับสูงเพียงพอในการป้องกันโรคแบบต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำบ่อยๆ เช่น ในสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ต้องการทำงานสัมผัสกับสัตว์บ่อยๆ เป็นต้น เมื่อได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปแล้ว 3 หรือ 5 เข็ม ก็ให้ฉีดกระตุ้นหลังจากฉีดครบไปแล้วที่ประมาณ 1 ปี ระดับภูมิคุ้มกันก็จะอยู่ในระดับสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคไปได้นาน 2-3 ปี หลังจากนั้น ก็ให้ฉีดกระตุ้นทุก 2-3 ปี ซึ่งในช่วงระหว่าง 2-3 ปีนี้ หากโดนสัตว์กัดหรือข่วน ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกค่ะ

                      สำหรับในคนทั่วไป ที่ไม่ได้มีโอกาสโดนสัตว์กัดหรือข่วนบ่อยๆ หลังจากที่ฉีดครบ 5 เข็มไปแล้ว ภายในช่วงไม่เกิน 6 เดือน หากได้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนอีก ก็ให้ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม แต่หากเกิน 6 เดือน ก็ให้ฉีดกระตุ้น 2 เข็มค่ะ แต่หากได้ฉีดกระตุ้นบ่อยๆ ร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันสูงไปได้นาน 2-3 ปีเช่นเดียวกันกับการฉีดที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ 

                       หากเคยฉีดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ในอนาคต ก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดวัคซีนใหม่อีกแต่อย่างใด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดค่ะ