ถามแพทย์

 • ขอสอบถามครับ

 •  เกม กุลนรา
  สมาชิก
  ตอนเด็กเนี่ยผมฟันหลุดตอนนั้นผมใช้เป๊ปซี่บ้วนเลือด ปัจจุบันฟันขึ้นไม่ตรง ไม่ทราบว่าจะจัดฟันให้ตรงได้ไหมครับ
  เกม กุลนรา  เกม กุลนรา
  สมาชิก
  เป๊ปซี่มันโดนตรงเหงือกที่ฟันพึ่งหลุดอ่ะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ เกม กุลนรา,

                         การที่ฟันขึ้นไม่ตรง คือมีการยุบเกหรือซ้อนกัน เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งก็ควรไปพบทันตแพทย์ เพื่อประเมินว่าเกิดจากสาเหตุที่ต้องรักษาก่อนหรือไม่ เช่น มีฟันคุดอยู่หรือไม่ เกิดฟันผุอยู่หรือไม่ มีโรคเหงือกอักเสบอยู่หรือไม่เพราะหากมี จะต้องได้รับการรักษาให้หายก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาอีกครั้งว่ายังจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ หากซ้อนเกไม่มาก และเห็นไม่ชัดเจน อาจไม่จำเป็นเนื่องจากการจัดฟันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร

                         แต่หากเห็นฟันยุบเก หรือซ้อนกันชัดเจน ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพการสบกันของฟัน พิมพ์แบบฟัน เอกซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงการตรวจดูฟันอื่นๆ ว่าจะต้องทำการรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาโรคเหงือก รากฟัน เป็นต้น หลังจากนั้นจะเริ่มจัดฟันโดยการถอนฟันบางซี่แล้วตามด้วยการใส่เครื่องมือจัดฟัน ซึ่งมีหลายชนิดทั้งแบบโลหะ แบบสีเหมือนฟัน แบบใส เป็นต้น

                        ในการรักษาต้องใช้เวลานานเป็นปี ต้องไปพบทันตแพทย์ต่อเนื่องเป็นระยะๆ และต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยในช่องปากให้ดี ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำรายละเอียดที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล