ถามแพทย์

 • การนับหน้า 7 หลัง 7 นับอย่างไร

 • ก่อน7หลัง7 เราต้องนับแบบไหนคะ
  นุชจรี บวรกุล  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นุชจรี บวรกุล

  การนับวันปลอดภัยเพื่อคุมกำเนิดนั้นไม่แนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะโอกาสผิดพลาดสูงมากๆ

  แต่โดยปกติเวลาการนับวันนั้น ก่อน 7 หมายถึง 7 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมา และหลัง 7 คือ 7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะไม่มีไข่ตก แต่ถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ จะใช้วิธีดังกล่าวไม่ได้เลย

  แนะนำการใส่ถุงยางอนามัยและใช้ยาคุมกำเนิดค่ะ