ถามแพทย์

 • กินยาแก้แพ้ pseudoephedrine กับใช้ยาพ่นจมูกเป็นประจำ ต้องงดก่อนไปฉีดวัคซีนหรือไม่

 •  minime.r
  สมาชิก

  กินยาแก้แพ้  PSEUDOephedrine กับใช้ยาพ่นจมูกประจำ จะต้องงดก่อนฉีดวัคซีนหรือไม่คะ

  minime.r  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ minime.r

  ยา Pseudoephedrine  เป็นยาในกลุ่มยาแก้คัดจมูกที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดในจมูกหดตัว เพื่อลดและป้องกันการเกิดอาการคัดจมูก แน่นจมูก จมูกอุดตัน จากการที่หลอดเลือดขยายตัว มักใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกจากสาเหตุต่างๆ

  ยาพ่นจมูกดังกล่าวมา ไม่แน่ใจว่าเป็นยาชนิดใด แต่หากเป็นยาที่ใช้เฉพาะที่น่าจะมีผลต่อการรับวัคซีนได้น้อย

  ซึ่งยาทั้งสองชนิด ไม่ได้ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย สามารถที่จะรับประทานต่อเนื่องขณะไปรับวัคซีนได้ แต่ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงโรคประจำตัวและยาที่ใช้ทุกครั้งที่ไปรับการตรวจรักษา หรือไปรับวัคซีนด้วย