ถามแพทย์

  • กินยาคุม 28 เม็ดอยู่ แล้วมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง หลั่งนอก ได้ไหม จะท้องไหม

  •  busbb
    สมาชิก
    แฟนกินยาคุมอยู่แล้วมีพสพไม่ใส่ถุงหลั่งนอกมีโอกาสท้องไหมครับ

    คุณ busbb

    การคุมกำเนิดแบบยาคุม ถ้าทานได้ครบตามข้อแนะนำในฉลาก โอกาสจะท้องได้ 1-2% ตามรายงานทางการแพทย์ครับ ดังนั้นสบายใจได้ครับ  ขอให้ทานอย่าให้ขาดแม้แต่เม็ดเดียว  ถ้ามีปัญหาผลข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกรได้ครับ