ถามแพทย์

 • กินยาคุมแล้มีอาการหัวร้อน สิวขึ้น เหมือนประจำเดือนจะมา จะท้องไหม

 •  Komin Thaotho
  สมาชิก
  กินยาคุมแล้วมีอาการฮีโอ๋หัวร้อนง่ายสิวขึ้นเหมือนเมนจะมาจะท้องมั้ย
  Komin Thaotho  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Komin Thaotho

  การใช้ยาคุมกำเนิดนั้น ถ้าเป็นยาคุมแบบแผงรายเดือนที่เป็น 21 หรือ 28 เม็ด ที่ได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา ได้เริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนหรือเริ่มช่วงอื่นแต่กินครบ 7 วันแล้วจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์นั้น โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก ยามีประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 95-99% 

  อาการหัวร้อนง่าย สิวขึ้น ไม่ใช่อาการที่บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรสังเกตรอบเดือน กรณีถ้าเป็นยา 21 เม็ด คือรอบเดือนช่วงที่มาในช่วงเว้นยา กรณีเป็นยาแบบ 28 เม็ด คือรอบเดือนที่มาในช่วงที่กินยาเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดทาย ถ้าประจำเดือนมาก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ ถ้าไม่มา ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันก่อนว่าไม่ตั้งครรภ์จริง จึงค่อยเริ่มยาแผงต่อไปค่ะ