ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ลืมเอายาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดมาจึงกินยาคุมฉุกเฉินแทน อยากทราบว่าสามารถจะกินคุมกำเนิดได้เหมือนปกติไหมคะ

 •  Mma0528
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้ดิฉันเริ่มกินยาคุมแผงที่สองตามปกติคือหลังปจด.หมด7วันของการหยุดยาแผงแรก แผงที่สองกินได้1สัปดาห์ได้มีเพศสัมพันธ์แล้วลืมเอายาคุมแบบแผง21เม็ดมาจึงกินแบบฉุกเฉินไปพอกินฉุกเฉินครบ2เม็ดตามเวลาที่กำหนด วันถัดมาดิฉันกินแบบ21เม็ดต่อ อยากทราบว่ากินจะสามารถคุมกำเนิดได้เหมือนปกติไหมคะถ้ากินยาซ้อนกัน เหมือนเอายาคุมฉุกเฉินมากินแทนแบบ21เม็ดช่วงนี้ลืมพกมา แล้วดิฉันทานแบบ21เม็ดต่อเลย
  Mma0528  Mma0528
  สมาชิก
  ตอนนี้ประจำเดือนผลจากการกินยาคุมฉุกเฉินยังไม่มาเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mma0528,

                      หากได้กินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว และต้องการทานยาเม็ดคุมกำเนิดต่อ หลังจากหยุดไปในวันที่ทานยาคุมฉุกเฉิน สามารถทานได้ค่ะ เพียงแต่ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะลดลงไปจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยก่อนจนกว่าจะกินยาหมดแผงที่ 2 นี้ และมีประจำเดือนมาค่ะ 

                     สำหรับผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน ที่อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติหลังทานยาไปในช่วงเวลา 1 สัปดาห์นั้น ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในทุกรายค่ะ อีกทั้งหากได้ทานยาเม็ดคุมกำเนิดต่อ ก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดผลดังกล่าวค่ะ