ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉิน 2 กล่องใน 1 เดือนจะท้องไหม

 •  Lk'Raksiri Angchuan
  สมาชิก
  กินยาคมฉุกเฉิน 2 กลองใน1เดีอน มีโอกาสท้องไหมคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Lk'Raksiri Angchuan,

                           ยาคุมฉุกเฉิน มีไว้ใช้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ได้แก่ ใช้ในผู้ที่ถูกข่มขืน หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีใด ๆ อยู่ หรือมีการใช้วิธีการคุมกำเนิดอยู่ แต่เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง เช่น ถุงยางอนามัยขาดรั่ว ลืมทานยาคุมกำเนิด 3 วันขึ้นไป ลืมไปฉีดยาคุมตามกำหนดนัด เป็นต้น

                     การทานยาคุมฉุกเฉิน จะทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว โดยควรทานเม็ดแรกให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง จึงให้ทานเม็ดที่ 2 ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานเม็ดแรก แต่ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% และยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่ได้ช่วยป้องกันต่อเนื่องแบบยาคุมกำเนิด

                     โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งต่อเดือน เพราะอาจมีผลต่อการทำงานของรังไข่ และการทำงานของตับ อีกทั้งหากมีการใช้ยาคุมกำเนิดธรรมดาในคราวต่อไป อาจมีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงได้ค่ะ ดังนั้นหากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น