ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 10 เม.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน แล้วมีอีกวันที่ 12 เม.ย. ต้องกินยาอีกไหม จะฉีดยาคุมได้เมื่อไหร่

 •  Si Ravee
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์หลังหมดประจำเดือน2วัน ปล่อยในวันที่ 10 เม.ย.แล้วกินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรก18.40 เม็ดที่2 06.40 แล้วมีเพศสัมพันธ์ปล่อยในอีกวันที่12 เม.ย. อย่างนี้ต้องกินคุมฉุกเฉินอีกหรือไม่ ถ้าไม่กินจะท้องไหม แล้วสามารถฉีดยาคุมำด้เมื่อไร ราคาเท่าไร

  สวัสดีค่ะ คุณ Si Ravee,

                         การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 10 เม.ย. หากนับแล้วไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อย และหากได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับจากมีเพศสัมพันธ์ และได้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% 

                        ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 12 เม.ย. ยาคุมฉุกเฉินที่ทานไปในวันที่ 10 เม.ย. จะไม่ได้ช่วยป้องกันแต่อย่างใด หากเลยระยะเวลาปลอดภัย 7 วันไปแล้ว ควรทานยาคุมฉุกเฉินอีกครั้ง

                        หากต้องการฉีดยาคุมกำเนิด แนะนำควรรอให้ประจำเดือนในรอบต่อไป คือในเดือนพฤษภาคมมาเสียก่อนค่ะ แล้วจึงไปฉีดในวันแรกที่มีประจำเดือนมา หรือไม่เกิน 5 วันนับตั้งแต่มีประจำเดือนมาค่ะ ยาฉีดคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันทีค่ะ