ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินแต่ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  ญาณิศา ฯ.
  สมาชิก
  คือเมื่อวันที่14ที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์กับแฟนไปสองครั้งค่ะรอบแรกหลั่งนอก แล้วต่อครั้งที่สองโดยไม่ใส่ถุงยางแต่ไม่ได้ไปอาบน้ำหรือเช็ดออกแต่หลั่งนอก กินยาคุมฉุกเฉินในวันถัดมาแต่ไม่เกิน24ชม. แต่เมนส์ยังไม่มาอยากทราบว่าท้องไหมคะ?

  คุณ ญาณิศา

  การหลั่งนอก สามารถคุมกำเนิดได้เพียง 75 % โอกาสการตั้งครรภ์จึงสูง  กินยาคุมฉุกเฉิน ถ้าเป็นแบบสองเม็ด ต้องกินเม็ดแรก ใน 72 ชม เม็ดที่สอง ต่อมาอีก 12 ชม จึงจะป้องกันได้  ปกติ ยาคุมฉุกเฉิน มีฤทธิ์ทำให้เลื่อนการตกไข่ ผนังมดลูกไม่พร้อมรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว  จึงทำให้ไม่มีประจำเดือน ในระยะแรก  ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉิน ประมาณ 90%   ถ้า ปจด ยังไม่มา ควรซื้อชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์มาตรวจว่าท้องหรือไม่   สาเหตุที่ ปจด ไม่มา อาจเกิดจาก ความเครียด วิตกกังวล  ถุงน้ำรังไข  มดลูก อักเสบ  ระดับฮอร์โมนเปลียนแปลงจากการใช้ยาคุม  โรคไทรอยด์ โรคเบาหวานได้

  คำแนะนำ ถ้า ปจด ไม่มาภายใน 30 วัน ควรไปพบแพทย์ หรือ ตรวจ การตั้งครรภ์เป็นผลลบ ครับ เพราะอาจเป็นสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์