ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 กินหลังจากเม็ดแรก 11 ชั่วโมง เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ไหม

  •  Ammiiz Khwanchanok
    สมาชิก
    กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกไปแล้ว แต่เม็ดที่ 2 กินหลังจากเม็ดแรก 11 ชั่วโมง เพราะจำเวลาผิด เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Ammiiz Khwanchanok,

                          การทานยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผงนั้น อาจทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด หรือทานครั้งละ 1 เม็ด โดยทานเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้วภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมง ดังนั้น หากได้ทานยาคุมเม็ดที่ 2 หลังจากที่ทานเม็ดแรกไปแล้ว 11 ชั่วโมง ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ลดลงไปค่ะ โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานเม็ดแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไป โดยหากได้ทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%  หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58% ค่ะ