ถามแพทย์

 • การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถเข้ารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลทั่วไปได้ไหม

 •  weerapatGolf
  สมาชิก

  การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเข้ารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลทั่วไปได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางใช่ไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ weerapatGolf,

                       โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นมีหลายโรค ได้แก่   

                      - HIV อาจเกิดอาการในระยะเฉียบพลันหลังจากติดเชื้อมา 2-4 สัปดาห์ได้ หรืออาจไม่แสดงอาการอะไรเลยก็ได้ การวินิจฉัยอาศัยจากการตรวจเลือด

                      - หนองในแท้ อาการจะปรากฏภายใน 2-10 วัน การวินิจฉัยอาศัยจากอาการหรือการนำสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อหรือเพราะเชื้อ

                      - หนองในเทียม อาการจะปรากฏใน 1-2 สัปดาห์ การวินิจฉัยอาศัยจากอาการหรือการนำสารคัดหลั่งไปตรวจหาเชื้อหรือเพราะเชื้อ

                     - ซิฟิลิส มีระยะฟักตัวของโรคได้ตั้งแต่ 10-90 วัน การวินิจฉัยอาศัยจากอาการหรือการตรวจเลือด หรือตรวจหาเชื้อจากรอยโรคที่ปรากฎ

                      - โรคแผลริมอ่อน มีระยะฟักตัว 3-10 วัน การวินิจฉัยอาศัยจากอาการหรือการตรวจหาเชื้อจากรอยโรคที่ปรากฎ

                      - หูดหงอนไก่ มีระยะฟักตัวของโรคได้ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 2 ปี โดยเฉลี่ย 3-4 เดือน  การวินิจฉัยอาศัยจากอาการเป็นหลัก

                      - โรคฝีมะม่วง ซึ่งมีระยะฟักตัวได้ตั้งแต่ 3-30 วัน การวินิจฉัยอาศัยจากอาการเป็นหลักหรือการตรวจหาเชื้อจากรอยโรคที่ปรากฎ

                      - ไวรัสตับอักเสบชนิดบี อาการจะปรากฏภายใน 1-4 เดือน การวินิจฉัยอาศัยการตรวจเลือด

                       - ไวรัสตับอักเสบชนิดซี มักไม่ทำให้เกิดอาการ ต้องเจาะเลือดตรวจ 

                         การวินิจฉัยโรคเหล่านี้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่สามารถตรวจให้การตรวจและวินิจฉัยได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามทางโรงพยาบาลที่จะไปรับการตรวจก่อนด้วยค่ะ