ถามแพทย์

 • การยืนยัน hiv และไวรัสตับอักเสบซี ให้ผลแน่นอนได้เมื่อไร

 •  yut yut
  สมาชิก

  ขออนุญาตถามคุณหมอครับ การยืนยัน HIV ด้วยวิธีการตรวจ แบบ ANTI  HIV  3 กรณีดังนี้ครับ

  1.กรณีที่รับยา PEP ควรตรวจ HIV ซ้ำกี่เดือน / กี่ครั้ง

  2.กรณีที่พบการติดเชื้อ HCV ควรตรวจ HIV ซ้ำกี่เดือน / กี่ครั้ง

  3.กรณีไม่ได้รับยา PEP และผลการตรวจ HCV เป็นลบ หลังเสี่ยง 6 เดือน ปิดเคส HIV ได้หรือไม่

  ปล. ผมตรวจ HIV ไวรัสตับ บี, ชี และ ซิฟิลิส หลังเสี่ยง 6 เดือน ผลเป็นลบ ซึ่งอยู่ในกรณีที่ 3 ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  yut yut  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ yut yut

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  กรณีรับยา PEP หรือยาต้านไวรัสที่กินหลังไปเสี่ยงมาแล้วนั้น ควรกินให้ครบ 28 วัน หลังจากนั้นแพทย์อาจตรวจเลือดซ้ำหลังกินยาครบ และนัดมาตรวจซ้ำที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงได้

  ส่วนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หรือ HCV ดังกล่าวมานั้น สามารถตรวจไปพร้อมๆกับการติดเชื้อ HIV ได้ ส่วนใหญ่ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยง แต่ก็มีรายงานว่าบางรายอาจต้องยืนยันที่ 6 เดือน

  กรณีข้อ 3 ที่ถามมา ถ้าตรวจที่ 6 เดือนหลังมีความเสี่ยง ผลตรวจตับอักเสบซีเป็นลบก็น่าจะลบแน่นอน แต่ไม่ได้บอกว่ามีการติดเชื้อ HIV หรือไม่ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรง และตรวจเลือดยืนยันให้ครบอีกครั้ง