ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ใส่ถุงยาง ในวันที่ 7 และ 8 แต่ไม่ได้หลั่ง มาทานยาคุมฉุกเฉินวันที่ 10 มีโอกาสท้องไหม

 •  Fon Krotchakorn
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันกับแฟน วันที่7และ8 ค่ะ ไม่ได้ใส่ถุงแต่ไม่ได้แตกในนะคะ กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 10 มีโอกาสท้องไมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Fon Krotchakorn

  ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินหากรับประทานยาครบตามกำหนด จะลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ 80%ค่ะ

  ซึ่งผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ และเลือดออกกระปริดกระปรอยช่วงสัปดาห์แรกหลังการรับประทานยานี้

  หากไม่ตั้งครรภ์ ประจำเดือนจะมาภายหลังจากนั้น โดยอาจมาก่อนหรือหลังกำหนดเดิมได้ค่ะ

  หากขาดประจำเดือน หรือเป็นช่วง 2สัปดาห์หลังการมีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ