ถามแพทย์

 • ผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตัน ตรวจเลือดหา anti HIV เพื่ออะไร

 •  Pongsakorn Leepipatpaiboon
  สมาชิก

  ผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตัน ตรวจเลือดหา anti HIV เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ภูมิคุ้มกันทำลายตนเองใช่มั้ยครับ หรือถ้าไม่ใช่ ตรวจเพราะอะไรครับ

  Pongsakorn Leepipatpaiboon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pongsakorn Leepipatpaiboon

  การตรวจเลือดหา anti HIV ก็คือจะดูว่าร่างกายมีการติดเชื้อ HIV อยู่หรือไม่ 

  สาเหตุที่เจาะตรวจเลือดตัวดังกล่าวมีได้หลายอย่าง เช่น สงสัยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในร่างกาย เช่นผู้ป่วยมาด้วยเชื้อฉวยโอกาสที่ไม่เกิดในคนทั่วไป หรือตรวจก่อนการทำหัตถการใดๆที่บุคลากรทางการแพทย์อาจต้องมีการสัมผัสกับเลือดผู้ป่วยโดยตรง

  ส่วนเรื่องภูมิคุ้มกันทำลายตนเองจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่ง เลือดที่จะตรวจก็จะไม่เกี่ยวข้องกับ anti HIV ค่ะ

  แนะนำสอบถามแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับเหตุผลของการส่งตรวจได้ เพราะการตรวจ anti HIV แพทย์จะต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยและแจ้งเหตุผลของการส่งตรวจให้ทราบ