ถามแพทย์

 • การตรวจตั้งครรภ์ทำได้เมื่อไร ต้องตรวจกี่ครั้งถึงจะเชื่อถือได้

 •  good.day
  สมาชิก
  ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ ขออนุญาตถามนะคะ หลังจากมี พสพ กี่วันถึงจะซื้อชุดตรวจตั้งครรภ์มาตรวจได้คะ ? ต้องตรวจกี่ครั้งดีคะ ? ถึงจะเชื่อได้คะ ? ขอบคุณมากค่ะ
  good.day  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ good.day

  การใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะที่สามารถซื้อมาตรวจได้เองนั้น คือการตรวจฮอร์โมนที่สร้างมาจากรกของตัวอ่อน จะให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ แต่ในบางรายอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อยกว่าระดับฮอร์โมนจะถูกสร้างมากจนตรวจเจอในปัสสาวะได้ค่ะ

  ชุดทดสอบจากหลายยี่ห้อมีการยืนยันถึงความแม่นยำที่สูงถึง 98-99% ของผลการตรวจ อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ผลการตรวจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ เช่น ตรวจเร็วเกินไป ค่าความไวของชุดตรวจการตั้งครรภ์เอง หรือความเข้มข้นของปัสสาวะ การรับประทานยาบางประเภทที่อาจส่งผล

  แนะนำถ้าไม่แน่ใจในผลตรวจ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นปวดหน่วงท้องน้อย เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพิ่มเติมค่ะ

  อ่านเพิ่มเติม

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1