ถามแพทย์

  • ประจำเดือนขาดไป 25 วันแล้ว ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ตอนแรกขึ้นขีดเดียว ทิ้งไว้ซักพักก็ขึ้นขีดที่สอง จะท้องไหม

  • สวัสดีดีค่ะคุนหมอคือหนูประจำเดือนไม่มาขาดไป25วันแร้ว แร้วหนุชื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจตอนเช้าขึ้นขีดเดียว หนุก็เอาวางไว้ไนห้องน้ำละพออีกเช้าขึ้นสองขีดจางๆแบบนี้มีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุนชาย ไร้สมอง

    ถ้าชุดตรวจที่ใช้ในวันถัดไปเป็นคนละชุดกัน. กล่าวคือวันแรกตอนได้เป็นผลลบ แต่ชุดใหม่ได้ผลบวกก็ถือว่ามีการตั้งครรภ์ครับ. แต่ถ้าทิ้งชุดตรวจไว้มานานแล้วมาดูอีกที ผลที่ได้อาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะระหว่างนั้น อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่น จนทำให้แถบขึ้นผลบวกลวงได้ครับ. กรณีนั้น ควรตรวจการตั้งครรภ์ใหม่ดีกว่าครับ

    กล่าวโดยสรุป เพื่อความแน่ใจ ควรตรวจการตั้งครรภ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะดีกว่าครับ