ถามแพทย์

 • เปลี่ยนจากกินยาคุมแผง 28 เม็ดมาป็น 21 เม็ด ต้องเริมแผงใหม่เมื่อไร? ตรวจการตั้งครรภ์ได้วันไหน?

 •  โยชิ วาสนา
  สมาชิก
  ทานยาคุมแผงที่ 2 แล้ว แผงแรกกิน 28 แผง 2 กิน 21 แต่ยี้ห้อเดียวกันคือเมอซิลอน เริ่มแผง2วันที่ 19 ธ.ค.60 ประจำเดือนรอบล่าสุดมาวันที่ 16/12/60. 7 วัน ตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดยาแล้วรอ ประจำเดือนมาแต่ยังไม่มาเลย มีเพศสัมพันธ์วันที่ 23ธ.ค.,25ธ.ค.,31ธ.ค,1ม.ค. มีการลืมกินยาคุมที่วันคือกินช้าไป 1 ชม. คือวันที่ 30 อยากทราบว่าถ้าประจำเดือนไม่มาจนถึงรอบที่ต้องกินยาคือวันที่ 16 เรากินยาแผงใหม่เลยได้ไหมหรือรอประจำเดือนมา แล้วสามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้วันไหน

  สวัสดีค่ะ คุณ โยชิ วาสนา,

                        หากทานยาคุมกำเนิดแผงแรก (ที่เป็นแบบ 28 เม็ด) หมดแล้วเริ่มทานแผงใหม่ (ที่เป็นแบบ 21 เม็ด) ทันทีในวันถัดไป ยาคุมก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่อง โดยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ทั้งนั้ต้องไม่มีการลืมทานยาเป็นบางวัน ไม่ได้ทานยาบางชนิดร่วม ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียมากร่วม

                       ส่วนการทานช้ากว่าเวลาที่ทานเป็นปกติทุกวันไป 1 ชัวโมง ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมลดลงค่ะ

                       เมื่อเริ่มทานแผงใหม่ที่เป็นแบบ 21 เม็ด จนครบ 21 วันแล้ว ให้เว้น 7 วัน และต่อด้วยแผงใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องสนว่าประจำเดือนจะมาวันไหนและหมดวันไหน หรือประจำเดือนจะมาหรือไม่ ดังนั้นหากเว้นไป 7 วันแล้ว เมื่อถึงวันที่ 16 (เดือน?) ที่ต้องเริ่มทานยาแผงใหม่ ก็ให้เริ่มแผงใหม่ต่อไปก่อนได้เลยค่ะ

                      ส่วนสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา การตั้งครรภ์ก็อาจเป็นสาเหตุได้ เพราะแม้จะทานยาคุมอย่างถูกต้อง ก็ไม่ได้ป้องกันได้ 100% ดังนั้นหากเลยกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมาไป 1 สัปดาห์แล้ว ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากพบว่าตั้งครรภ์ ก็ให้หยุดทานยาคุม (ส่วนยาที่ได้ทานไปก่อนหน้านั้น ไม่ได้ส่วผลต่อทารกในครรภ์แต่อย่างใด) หากตรวจพบว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ การที่ประจำเดือนไม่มา อาจเป็นผลจากยาคุมกำเนิดได้ค่ะ