ถามแพทย์

 • มีนัดฉีดวัคซีนวันที่ 13 ต.ค. แต่ไม่ได้ไปฉีด จะไปฉีดพรุ่งนี้ได้ไหม ต้องเอาบัตรนัดไปไหม

 •  La Bonita
  สมาชิก
  หนูมีนัดฉีดวัคศีนพิษสุนัขบ้าเข็มที่4เข็มสุดท้ายเมื่อวันที่13ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้หนูอยู่ต่างจังหวัดสามารถไปฉีดพรุ่งนี้ได้ไหมคะหรือว่าสามารถไปฉีดโดยไม่ต้องเอาบัตรนัดไปด้วยได้ หรือว่าต้องเริ่มฉีดใหม่ทั้งหมดคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ La Bonita,

                       หากกำหนดนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่งเป็นเข็มสุดท้ายคือวันที่ 13 ต.ค. แต่ยังไม่ได้ไปฉีด สามารถไปฉีดในวันนี้หรือวันถัดไปก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ เนื่องจากการฉีดเข็มสุดท้ายนี้ เป็นการฉีดกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นแล้วจากการฉีดไป 3 เข็มก่อนหน้านั้น ให้สูงเพียงพอในการป้องกันโรคไปได้นานเป็นปีค่ะ ดังนั้น การฉีดล่าช้ากว่ากำหนดไป 2-3 วัน จึงไม่ได้ส่งผลลดประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคแต่อย่างใดค่ะ

                         หากเป็นการไปฉีดที่สถานพยาบาลเดิมที่ได้ไปฉีด อาจไม่จำเป็นต้องเอาบัตรนัดฉีดวัคซีนไปก็ได้ค่ะ เนื่องจากมีประวัติอยู่แล้ว แต่หากเอาไปก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ค้นประวัติได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่หากจะไปฉีดยังสถานพยาบาลอื่นที่ยังไม่เคยไป จำเป็นต้องนำบัตรนัดไปด้วยค่ะ