ถามแพทย์

 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ฉีดก่อนและหลังโดนกัดเป็นชนิดเดียวกันไหม และถ้าไม่ได้โดนกัด แต่ไปฉีดจะอันตรายไหม

 •  WeAreGo
  สมาชิก

  การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแบบก่อนโดนกัดและหลังเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันไหม 

  แล้วถ้าเรายังไม่ได้โดนกัดแต่ไปหมอว่าโดนกัดหมา แล้วหมอฉีดวัคซีนแบบหลังโดนกัดให้เรา 

  จะส่งผลอันตรายต่อร่างกายเราไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ WeAreGo,

                      วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไม่ว่าจะนำมาฉีดหลังการสัมผัสโรค หรือฉีดเพื่อป้องกันล่วงหน้า ก็จะเป็นวัคซีนชนิดเดียวกัน เพียงแต่วันในการฉีดจะแตกต่างกัน  คือ

                      1. หากเป็นการฉีดเพื่อป้องกันล่วงหน้า จะฉีดในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28

                      2. หากเป็นการฉีดหลังการสัมผัสโรค จะแบ่งเป็น

                          - ฉีดแบบเข้าใต้ชั้นผิวหนัง ซึ่งจะต้องฉีด 2 จุด ทั้งหมด 4 ครั้ง ในวันที่ 0, 3, 7, และ 28

                          - ฉีดแบบเข้ากล้าม ซึ่งจะฉีด 1 จุด ทั้งหมด 5 ครั้ง ในวันที่ 0, 3, 7, 14 และ 28 

                      ดังนั้น หากไม่ได้ไปสัมผัสกับโรคมา คือไม่ได้โดนสัตว์กัดหรือข่วน ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนจำนวน 4 หรือ 5 เข็ม ให้ฉีดเพียง 3 เข็มตามวันของารฉีดแบบป้องกันล่วงหน้าค่ะ เพราะจะทำให้เราได้รับวัคซีนเข้าร่างกายโดยไม่จำเป็น แต่หากได้ฉีดแบบหลังสัมผัสโรคไปแล้ว ก็ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ