ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 3 เข็มตามกำหนดนัด เข็มที่ 4 จะเลยกำหนดได้ไหม

  •  Jira Amm
    สมาชิก
    ขอสอบถามคุณหมอว่า ในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 4 สามารถเลื่อนออกไป 3 วันได้ไหมคะ ฉีดแบบ SPEEDA 0.1 ml ID 2 จุด จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ข้าง แขนซ้าย แขนขวา โดนสุนัขกัดแบบแค่เป็นรอยเขียวช้ำ ตอนนี้สุนัขปกติดี Day 0 : ครั้งที่ 1 = 28 ก.ย. / ฉีดตรงเวลา Day 3 : ครั้งที่ 2 = 1 ต.ค. / ฉีดตรงเวลา Day 7 : ครั้งที่ 3 = 5 ต.ค. / ฉีดตรงเวลา Day 28 : ครั้งที่ 4 = 26 ต.ค. / สามารถเลื่อนเป็นวันที่ 29 ต.ค. ได้หรือไม่

    สวัสดีค่ะ คุณ Jira Amm,

                        หากได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ 3 ครั้งตามกำหนดนัดแล้ว ร่างกายก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อได้แล้ว และสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนััน หากตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลาประมาณ 20 กว่าวันแล้ว สุนัขยังคงมีชีวิตอยู่ ก็แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนในครั้งที่ 4 คือในวันที่ 26 ต.ค. ก็ได้ หรือหากต้องการที่จะฉีด ก็สามารถไปฉีดเลยกำหนดเป็นวันที่ 29 ต.ค. ก็ได้ค่ะ ซึ่งโดยปกติ การฉีดในเข็มที่ 4 จะถือเป็นเข็มกระตุ้น เพื่อให้ร่างกายมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงต่อเนื่องไปได้นานเป็นปี เพื่อจะป้องกันได้ยาวนานพอ เพราะระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าอาจนานเป็นปีได้ แต่ก็จะฉีดในกรณีที่สุนัขตายไป หรือไม่สามารถเห็นตัวมันอีกค่ะ