ถามแพทย์

  • ต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 2 เข็ม แต่เข็มที่ 2 ฉีดช้าไป 7 วัน ต้องฉีดใหม่ไหม

  •  Messi10
    สมาชิก
    การฉีดวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้า 2 เข็มกรณีเคยฉีดกระตุ้นครั้งสุดท้ายเกิน 6 เดือน ในวันที่ 0 และ วันที่ 3 ถ้าหากเข็มที่ 2 เราฉีดล่าช้าประมาณ 7 วัน เราต้องฉีดเข็มแรกใหม่ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Messi10, 

                     หากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการฉีดกระตุ้น 2 เข็ม โดยได้ฉีดไปแล้ว 1 เข็ม และเข็มที่ 2 ฉีดช้ากว่ากำหนดไป 7 วัน อาจมีผลทำให้ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นช้ากว่าปกติ ประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคก็อาจลดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเริ่มฉีดใหม่ค่ะ เพราะการฉีดเข็มกระตุ้น เป็นเพียงการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เดิมแล้ว สูงขึ้นมาเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคค่ะ