ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 17 เม.ย. มีเพศสัมพันธ์ 19 และ 20 เม.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา ท้องไหม

 •  เค้กก ก.
  สมาชิก
  วันที่17 เมษายนประจำเดือนมาวันแรกค่ะ แล้ววันที่19มีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งใน แต่กินยาคุมฉุกเฉินคะแล้ววันที่20มีอะไรกับแฟนอีกแล้วหลั่งในอีก พอตกเที่ยงของวันที่20เลยกินยาคุมฉุกเฉินอีกรอบค่ะ อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ #วันที่19ประจำเดือนเริ่มขาดแล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เค้กก ก.

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 17 เม.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 19 และ 20 เม.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 3 และ 4 ของการมีประจำเดือน ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นค่ะ

                      การทานยาคุมฉุกเฉินติดต่อกัน 2 วัน ย่อมมีผลทำให้การทำงานของรังไข่ผิดปกติ และทำให้ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติได้ ดังนั้น ควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุด แต่หากกังวลใจ ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ จะได้ไม่ต้องเครียด

                     หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น ไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ เพราะจะทำให้การทำงานของรังไข่ผิดปติและประจำเดือนมาผิดปกติค่ะ อีกทั้งยาคุมฉุกเฉินก็ไม่ได้มีประสิทมธิภาพสูงนัก เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%-95% ในขณะที่การทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด และการฉีดยาคุม จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ