ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 20 ก.ค. แล้วเริ่มกินยาคุม 23 ก.ค. ตรวจหาการตั้งครรภ์วันที่ 10 ส.ค.พบขึ้น 1 ขีด ท้องไหม

 •  
  สมาชิก
  คือหนูมีประจำเดือนมาวันที่ 11-18ก.คแล้วหนูมีอะไรกันกับแฟน 20ก.ค ไม่ได้ป้องกันแล้วหลั่งใน แฟนหนูซื้อยาคุมกำเนิดแบบแผง21วันมาให้กินในวัน23ก.คหลังจากนั้นเราไม่ได้มีอะไรกันเลยค่ะแล้ววันที่10 ส.คหนูไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาค่ะ ตรวจแล้วมันขึ้นหนึ่งขีด มันมีโอกาสท้องไหมค่ะมากน้อยแค่ไหน แล้วเราสามารถตรวจได้อีกที่ตอนไหนค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ นกก,

                      หากประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 11 ก.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 20 ก.ค. ถือว่าไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นย่อมมีได้

                      ส่วนการเริ่มทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ดในวันที่ 23 ก.ค. ยาจะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 20 ก.ค.ได้ค่ะ และโดยปกติ ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ยาจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้

                       อย่างไรก็ตาม หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องในวันที่ 10 ส.ค. ซึ่งเป็นระยะเวลา 21 วันหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ แล้วพบขึ้นเพียง 1 ขีด ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ หลังจากนี้ ก็ควรรอจนกว่าจะทานยาคุมจนครบ 21 เม็ คือจนถึงวันที่ 12 ส.ค.แล้วรอไปอีก 2-4 วัน ประจำเดือนก็จะมาค่ะ แต่หากไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูอีกครั้งค่ะ