ถามแพทย์

 • พึ่งกินยาคุมฉุกเฉินไปเมื่อวันที่28. พอวันที่29 มีไรกันกับแฟนอีก ต้องกินยาอีกมั้ยค่ะ

 • พึ่งกินยาคุมฉุกเฉินไปเมื่อวันที่28. พอวันที่29 มีไรกันกับแฟนอีก ต้องกินยาอีกมั้ยค่ะ??

  สวัสดีครับ

  การทานยาคุมฉุกเฉินให้ได้ผลการคุมกำเนิดที่ดีนั้น จะต้องทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด จะได้ผลดีมากถ้าหากทานเร็วภายใน 72 ชม.หลังจากมีเพศสัมพันธ์

  วิธีทานควรทานเม็ดแรกให้เร็วที่สุด และทานเม็ดที่สองถัดจากเม็ดแรก 12 ชม. 

  ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์หลังจากทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน การป้องกันการคุมกำเนิดจะให้ผลลดลง แนะนำว่าถ้าหากมีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรก กำลังรอทานเม็ดที่สอง ในกรณีนี้อาจไม่ต้องทานยาคุมกำเนิดเพิ่ม

  แต่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์เลยช่วงที่ทานยาครบสองเม็ดไปแล้ว อาจต้องทานยาคุมกำเนิดใหม่ 

  การทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยๆจะส่งผลโดยตรงต่อระบบสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย ไม่ควรทานบ่อย จะทำให้ใช้ยาไม่ได้ผล อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการตั้งครรภ์นอกมดลูกด้วยครับ

  สวัสดีครับ

  การทานยาคุมฉุกเฉินให้ได้ผลการคุมกำเนิดที่ดีนั้น จะต้องทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด จะได้ผลดีมากถ้าหากทานเร็วภายใน 72 ชม.หลังจากมีเพศสัมพันธ์

  วิธีทานควรทานเม็ดแรกให้เร็วที่สุด และทานเม็ดที่สองถัดจากเม็ดแรก 12 ชม. 

  ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์หลังจากทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน การป้องกันการคุมกำเนิดจะให้ผลลดลง แนะนำว่าถ้าหากมีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรก กำลังรอทานเม็ดที่สอง ในกรณีนี้อาจไม่ต้องทานยาคุมกำเนิดเพิ่ม

  แต่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์เลยช่วงที่ทานยาครบสองเม็ดไปแล้ว อาจต้องทานยาคุมกำเนิดใหม่ 

  การทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยๆจะส่งผลโดยตรงต่อระบบสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย ไม่ควรทานบ่อย จะทำให้ใช้ยาไม่ได้ผล อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการตั้งครรภ์นอกมดลูกด้วยครับ