ถามแพทย์

 • ทานยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ จะมีผลต่อการตรวจ HIV ไหม

 •  SAI
  สมาชิก

  ผมทานยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ GPO-A-Flu  Oseltamivir   75 MG

  ต่อเนื่องกัน 5-6 วัน ในช่วงที่ไปตรวจ HIV แบบ GEN 4 ผลเป็นลบ

  ยาที่กินมันจะมีผลกระทบต่อการตรวจไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ SAI

  จากที่สอบถาม ยาที่รับประทานนั้นไม่มีผลต่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวีนะคะ ดังนั้นผลตรวจนี้เชื่อถือได้ค่ะ