ถามแพทย์

 • ช่วงที่อยู่ห้องบางครั้งก็จะชอบกระโดดเคลื่อนที่ด้วยขาข้างเดียวแทน อยากทราบว่าจะมีผลทำให้กระดูกติดช้ามั้ยคะ

 •  Opy Aom
  สมาชิก

  คือตอนนี้กระดูกที่เท้าหักค่ะ แต่คุณหมอบอกว่าหักไม่มากเท่าไร แล้วก็ใส่เฝือกให้ เป็นเฝือกพลาสติกค่ะ คือช่วงที่อยู่ห้องบางครั้งก็จะชอบกระโดดเคลื่อนที่ด้วยขาข้างเดียวแทน  อยากทราบว่าจะมีผลทำให้กระดูกติดช้ามั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ

  กระดูกหัก จะใข้ระยะเวลาในการซ่อมแซมหลายสัปดาห์ถึงเป็นเดือน ขึ้นกับตำแหน่งของกระดูกที่หักและบริเวณกระดูกที่หักว่าเป็นชิ้นเล็ก หรือใหญ่ อายุของผู้ป่วย รวมถึง สารอาหารที่ผู้ป่วยได้รับ  

  หากกระดูกชิ้นเล็ก ผู้ป่วยอายุน้อย ได้รับสารอาหารครบถ้วน กระดูกก็จะติดเร็วขึ้น และโดยทั่วไปไม่ควรเคลื่อนไหว หรือลงน้ำหนักในบริเวณที่ใส่เฝือก ก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์ที่รักษา เพราะอาจทำให้กระดูกหายช้าลงได้

  แนะนำว่า ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาอยู่ร่วมด้วยค่ะ เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป