ถามแพทย์

  • กระดูกงอกตรงข้อมือ แต่ไม่ได้รู้สึกปวด จะต้องผ่าไหม

  • มีกระดูกงอกตรงข้อมือค่าแต่ไม่ได้รุ้สึกปวดจะต้องผ่ามั้ย คะตรงข้อมือซ้ายค่าา

    คุณ ศิริอร 

    กระดูกงอกอาจเกิดจาก การอักเสบ การบาดเจ็บของกระดูกไปกระทบกระเทือน แต่มักจะมีอาการเจ็บเมื่อไปกดโดน  เนื้องอกกระดูกไม่ร้ายแรง (Osteoma)  ถ้าไม่ปวดใดๆ อาจเป็นปกติก็ได้ครับ   แต่ถ้าเป้นกลางหลังมือหรือตรงกลางด้านล่าง  อาจไม่ใช่กระดูกก็ได้ อาจเป็นถุงน้ำของเส้นเอ็นที่เรียกว่า Ganglion ซึ่งก้อนมักไม่ใหญ่  ภายในบรรจุน้ำเหนียวๆใสๆ  ต้องผ่าตัดหรือดูดออก  อีกอย่างอาจเกิดจาก ถุงไขมัน ถุงน้ำต่อมไขมัน Sebaceous cyst ก็ได้  ถ้ามีความผิดปกติ แพทย์คงแนะนำให้ผ่าออกครับ

    ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่นอน เพื่อความปลอดภัยครับ