ตัดเล็บอย่างถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี

การตัดเล็บเป็นการดูแลสุขลักษณะที่สำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เล็บดูสะอาดสะอ้านแล้ว ยังช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อได้

1525 ตัดเล็บ Resized

เล็บนั้นสำคัญไฉน ?

เล็บเป็นอวัยวะที่ปกคลุมบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า ประกอบด้วยโปรตีนที่ชื่อว่า เคราติน โดยปกติแล้วเล็บคนจะยาวขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 มิลลิเมตร เล็บมีหน้าที่ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับปลายนิ้ว ช่วยให้นิ้วมือหยิบและฉีกวัตถุชิ้นเล็ก ๆ ได้ ช่วยในการเคลื่อนไหวของเท้า ทั้งยังอาจเป็นอวัยวะที่บ่งบอกโรคหรือภาวะเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงบ่งบอกรสนิยมและบุคลิกของเจ้าของเล็บได้เช่นกัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเล็บ

กรรไกรตัดเล็บเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ใช้ในการตัดเล็บ นับเป็นของใช้ส่วนตัวและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรค นอกจากนี้ อาจใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมด้วยได้ตามความสะดวกและความจำเป็นในการตัดเล็บของแต่ละบุคคล เช่น

  • กรรไกรตัดหนัง
  • ตะไบเล็บ
  • แปรงทำความสะอาดเล็บและหินขัดหนังด้าน
  • ครีมหรือโลชั่นทาผิว

การตัดเล็บอย่างถูกวิธี

ทุกคนสามารถตัดเล็บเพื่อสุขอนามัยที่ดีได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  • ล้างมือและเท้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนตัดเล็บ หรือตัดเล็บหลังอาบน้ำ เพราะเล็บจะนิ่มและทำให้ตัดได้ง่าย
  • เลือกใช้กรรไกรตัดเล็บที่มีขนาดพอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป และควรเหลือตัดให้เหลือพื้นที่ปลายเล็บไว้เล็กน้อย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับรอยต่อระหว่างเล็บและเนื้อใต้เล็บ
  • หากตัดเล็บมือ ควรตัดปลายเล็บในลักษณะตรง หรือตัดโค้งตามรูปเล็บ เพื่อคงความแข็งแรงของเล็บในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนเล็บเท้าควรตัดปลายเล็บในลักษณะตรงเท่านั้น เพื่อลดการเกิดปัญหาเล็บขบ
  • ตะไบปลายเล็บไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไม่ควรตะไบกลับไปกลับมา เพราะอาจทำให้เล็บไม่แข็งแรง
  • ไม่ควรตัดจมูกเล็บ เพราะอาจทำให้เสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือติดเชื้อได้
  • หลังตัดเล็บ ทำความสะอาดมือและเท้าแล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ความนิ่ม และความยืดหยุ่นให้กับเล็บ เพราะหากเล็บแห้งจะทำให้เสี่ยงเกิดเล็บฉีกได้ง่าย

การตัดเล็บสำหรับทารก

เล็บมือและเล็บเท้าของทารกจะค่อนข้างนิ่มและยาวเร็วกว่าเล็บของผู้ใหญ่ หากปล่อยให้เล็บยาว อาจไปขีดข่วนผิวหนังของทารกเองหรือคนรอบข้าง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถตัดเล็บทารกได้ในวิธีที่คล้ายกับของผู้ใหญ่ โดยเริ่มจากล้างมือและเท้าของทารกให้สะอาดในระหว่างอาบน้ำ จากนั้นค่อย ๆ ตะไบเล็บให้สั้น หรืออาจใช้กรรไกรตัดเล็บสำหรับเด็กค่อย ๆ ตัดด้วยความระมัดระวัง แต่ไม่ควรใช้กรรไกรตัดเล็บของผู้ใหญ่ เพราะมีขนาดใหญ่เกินนิ้วของทารก และอาจตัดโดนนิ้วหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ตัดเล็บบ่อยเกินไป อันตรายไหม ?

การตัดเล็บเป็นประจำทุกวัน หรือตัดเล็บให้สั้นกุดจนชิดเนื้อมากเกินไปจะส่งผลให้มีอาการเจ็บบริเวณเล็บและเนื้อปลายเล็บ เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เล็บมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากเดิม อีกทั้งยังส่งผลต่อการงอกของเนื้อเล็บ ทำให้เล็บมีลักษณะผิดปกติ เล็บบุ๋ม เป็นแอ่ง หรือขอบเล็บม้วนเข้าด้านในจนอาจเกิดเล็บขบ หรืออักเสบและเป็นหนองได้

ทั้งนี้ หากได้รับบาดเจ็บจากการตัดเล็บจนทำให้เล็บฉีกขาด เป็นแผลลึก มีเลือดไหล ฟกช้ำ ห้อเลือด หรืออักเสบและเป็นหนอง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป