ความผิดหวัง วิธีรับมือและการเรียนรู้จากประสบการณ์

ความผิดหวังเป็นความรู้สึกที่สร้างความทุกข์ทรมานใจ ไม่ว่าความผิดหวังนั้นจะเกิดจากความรัก การงาน ครอบครัว หรือความล้มเหลว ซึ่งความผิดหวังที่รุนแรงมักเกิดจากคาดหวังไว้สูง โดยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมักส่งผลกระทบทางลบต่อการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะสุขภาพจิตและก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายได้เช่นกัน

การก้าวข้ามความผิดหวังอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่องทุกคนสามารถทำได้ โดยอาจเริ่มต้นด้วยการเข้าใจและเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงหาวิธีที่อาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต ซึ่งบทความนี้ได้รวบรวมวิธีรับมือกับความผิดหวังมาให้ได้ศึกษากัน

ความผิดหวัง

วิธีรับมือกับความผิดหวัง

ความผิดหวังไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะต้องมีหนทางในการรับมือ ซึ่งอาจใช้เวลามากน้อยแตกต่างกัน โดยสามารถเริ่มต้นด้วยวิธี ดังนี้

1. ทำใจให้สงบและหยุดตั้งคำถาม

ความผิดหวังอาจทำให้ขาดสติ หลายคนรู้สึกเสียใจ ร้องไห้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การโทษตัวเองและตั้งคำถามในทางลบกับตัวเองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทำไมถึงไม่ทำแบบนั้น ตัวเราไม่ดีตรงไหน หรือโทษว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะตนเอง จะยิ่งบั่นทอนจิตใจและตอกย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้ตนเองจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังมากเกินไป พยายามทำใจให้สงบ รวบรวมสติ และหยุดตั้งคำถามให้เร็วที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นก้าวแรกในการรับมือกับความผิดหวัง

2. เบี่ยงเบนความสนใจ

การเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลดโอกาสที่จะหวนไปรู้สึกผิดหวังเป็นขั้นตอนที่สองในการรับมือ ดังนั้น การหากิจกรรม งานอดิเรกทำในยามว่างหรือในช่วงที่เกิดความคิด ความรู้สึกในทางลบอาจช่วยให้ฟื้นฟูจากความผิดหวังได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้พลังทางบวก อย่างการเป็นอาสาสมัครในงานต่าง ๆ หรือทำสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ การออกกำลังกาย การทำความสะอาดบ้าน ออกไปพบปะพูดคุย สังสรรค์ หรือออกไปท่องเที่ยวก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้ดีเช่นกัน

3. ยอมรับความผิดหวัง

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ควรเริ่มที่จะทำความเข้าใจกับความผิดหวัง เพราะความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ และไม่มีใครที่ไม่เคยรู้สึกผิดหวัง ซึ่งการยอมรับความผิดหวังอาจช่วยลดความเจ็บปวด และช่วยให้รับมือกับความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปได้ดีขึ้น

4. เรียนรู้ตนเอง

การเรียนรู้และการทำความรู้จักกับตนเองให้มากขึ้นอาจช่วยปรับทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ผิดหวังในครั้งนั้นได้ โดยอาจเริ่มต้นด้วยการเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงบนกระดาษโดยแยกความรู้สึกออกจากเหตุผลและสิ่งที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้อาจช่วยให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจได้เห็นข้อดีที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ความผิดหวังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความผิดพลาด ได้รู้จักตนเอง ได้พบโอกาสใหม่ ๆ หรือได้เห็นกำลังใจ และความรักของคนรอบข้าง

5. ก้าวไปข้างหน้า

ภายหลังจากการเข้าใจตนเองและเข้าใจความผิดหวังแล้ว ขั้นตอนต่อไปอาจเป็นการวางแผนสำหรับสิ่งใหม่ ๆ เป้าหมายใหม่ ๆ โดยอาจเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่สามารถทำสำเร็จได้ง่าย ๆ และทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ การหาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ อาจเป็นคนใกล้ตัว อย่างคนในครอบครัว เพื่อน หรือจะเป็นผู้มีชื่อเสียงที่เป็นบุคคลต้นแบบให้ใครหลายคน ผ่านทางการอ่านเรื่องราวบุคคลเหล่านั้นก็มักจะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านความผิดหวังได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากลองทำตามวิธีเหล่านี้แล้วยังคงรู้สึกผิดหวัง เศร้า หยุดร้องไห้ไม่ได้ ควรไปพบแพทย์ หรือนักจิตวิทยา เพื่อรับคำปรึกษาและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะผิดปกติทางอารมณ์ นอกจากนี้ เมื่อเกิดความผิดหวังขึ้น อย่ามองข้ามความรักและสิ่งที่ดี ๆ จากคนรอบข้าง ให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้ขั้นตอนของความรู้สึก และระลึกไว้เสมอว่าความผิดหวังเป็นธรรมดาของมนุษย์ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตาม